سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمدکاظم امامی – کارشناس ارشد هیدرولیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدرضا کاویانپور – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

تونلهای تخلیه کننده تحتانی یکی از سازه های جنبی سدها هستند که با توجه به نقش ویژه آنها در تخلیه و کنترل سیلاب و ابیاری پایین دست نیازمند طراحی دقیق می باشند و همواره اطمینان از عملکرد مناسب مجرا و تاسیسات آن باید مورد بررسی قرارگیرد. در همین راستا و با توجه به هزنیه کم مدلهای عددی پیش از ساخت مدلهای فیزیکی شرایط جریان درمدل عددی انالیز شده و پس از اصلاحات لازم در صورت لزوم نسبت به ساخت مدل ازمایشگاهی بهینه اقدام شود دراین تحقیق با استفاده از نتایج حاصل از مدل عددی ضمن تشریح مشکل بوجودامده در طرح اولیه تخلیه کننده تحتانی سد احمد بیگلو و بهینه نمودن شکل هندسی و ابعاد در طرح ثانویه به بررسی شرایط جریان در تونل با مقطع نعل اسبی از نقطه نظر شکل و سرعت جریان در مجرا پرداخته شده است.