مقاله کاربرد مدل شکنندگی زمان شکست شتابنده با رویکرد بیزی برای شناسائی برخی عوامل خطر زمان های عود در بیماران اسکیزوفرنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در کومش از صفحه ۳۱۰ تا ۳۱۶ منتشر شده است.
نام: کاربرد مدل شکنندگی زمان شکست شتابنده با رویکرد بیزی برای شناسائی برخی عوامل خطر زمان های عود در بیماران اسکیزوفرنی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان های عود
مقاله اسکیزوفرنی
مقاله مدل شکنندگی زمان شکست شتابنده
مقاله تحلیل بیزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: رهگذر مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی عنایت اله
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه ندا
جناب آقای / سرکار خانم: فدایی فرید
جناب آقای / سرکار خانم: چراغی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اسکیزوفرنیا یک اختلال شدید روانی است که در آن بیمار پس از بهبودی، مجددا امکان ابتلا به بیماری را دارا می باشد. هدف از مطالعه حاضر، شناسائی برخی عوامل خطر زمان های وقوع عود در بیماران اسکیزوفرنی به کمک مدل شکنندگی زمان شکست شتابنده پارامتری وایبل در تحلیل بقا با رویکرد بیزی بوده است.
مواد و روش ها: در مطالعه ای طولی و گذشته نگر از اطلاعات ۱۵۹ بیمار اسکیزوفرنی در مرکز آموزشی _ درمانی روان پزشکی رازی تهران استفاده شد. در تحلیل بقا زمان های عود بیماری اسکیزوفرنی حوادث بازگشتی محسوب می شوند. برای شناسائی برخی عوامل خطر این زمان ها، مدل شکنندگی زمان شکست شتابنده پارامتری وایبل به داده ها برازش داده شد و با رویکرد بیزی و با استفاده از نرم افزار WinBUGS تحلیل گردید. عوامل شتابنده و فواصل باورمند برای آزمون معنی داری آن ها برآورد گردید.
یافته ها: از بین متغیرهای مورد بررسی، اثر سن آغاز بیماری ((۰٫۹۳، ۰٫۹۱) CI %95:)، جنس ((۰٫۸۱، ۰٫۴۲) CI %95:)، وضعیت تاهل ((۰٫۵۸، ۰٫۳۳) CI %95:) و سابقه بیماری اسکیزوفرنی در خانواده ((۰٫۸۴، ۰٫۵۱) CI %95:) بر زمان وقوع عودهای بیماری معنی دار شدند هم چنین هم بستگی (پارامتر شکنندگی) بین زمان های وقوع عود، معنی دار ((۰٫۵۸، ۰٫۲۴) CI %95:) شد.
نتیجه گیری: به دلیل وجود هم بستگی بین زمان های عود، اقدامات پیگیرانه و شناسایی راه هایی به منظور کاهش احتمال بازگشت بیماری به خصوص برای بیمارانی که عود را در سنین پایین تری تجربه می کنند، بیماران مجرد، مذکر و بیمارانی که سابقه اسکیزوفرنی در خانواده خود دارند، حائز اهمیت است. به دلیل عدم ثبت منظم سایر متغیرها در پرونده ها، شناسائی سایر عوامل خطر ممکن نگردید.