سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحجت هاشمی – دانشیار، دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
مسعود رخش خورشید – دانشجوی دکتری، دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
ابراهیم خلیل حیدری فارفار – کارشناس ارشد، دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

چکیده:

در این مقاله از شبکه های عصبی پیشرو با الگوریتم پس انتشار خطابرای پیشبینی تنش تسلیم فولادAPI X65 مورد استفاده در خطوط انتقال انرژی) با توجه به ترکیب شیمیایی آن استفاده شده است. از آنجا که کربن، منگنز، وانادیوم، نیوبیوم و تیتانیوم عناصراصلی آلیاژسازی این فولاد را تشکیل می دهند؛ این عناصر به عنوان متغیرهای ورودی شبکه و تنش تسلیم به عنوان خروجی شبکه در نظر گرفته شده است. از نتایج آنالیز ترکیب شیمیایی ۵۰ لوله فولادی و تست کشش تک محوری روی نمونه تخت (در جهت محیطی لوله) که در مقیاس صنعتی انجام شده است؛ برای آموزش شبکه استفاده شد. با توجه به راهکارهایی که در این مقاله به کار گرفته شده است شبکه عصبی بهینه به دست آمد. نتایج حاصل از این شبکه به خوبی بر داده های واقعی منطبق است.