سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباسعلی قزل سوفلو – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سید عباس حسینی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
امین عابدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا

چکیده:

معادلات حاکم بر مسئله جریان و بستر رسوبی شکست سد معادلات غیر خطی آبهای کم عمق و معادلات بستر می باشد که این سیستم معادلات غیر خطی، هذلولی و مرتبه اول می باشند و برای حل آن باید از روش هایی استفاده نمود که قادر به شبیه سازی پیشانی تیز موج و بست ر رسوبی باشند. روش های پیشرفته عددی حجم محدود بر پایه حل کننده های ریمن مانند روش های FVS و FDS به خوبی قادر به شبیه سازی امواج می باشند. روش های FVS فلاکس ورودی را به سهم مثبت و منفی آن تجزیه می نمایند ولی در روش های FDS فلاکس ورودی بر اساس اطلاعات دقیق موضعی انتشار موج استخراج می گردد، با توجه به این که معادلات آبهای کم عمق از نوع هذلولی هستند، بنابرای ن دارای خواص ذاتی در انتشار سیگنال بوده و این روش ها دارای قابلیت ویژه در تسخیر ناپیوستگی ها می باشند. روش های حجم محدو FDS با استفاده از تجزیهبردار اختلاف فلاکس و بر مبنای روش گودنو عمل می کنند و فلاکس عددی بر اساس اطلاعات دقیق موضعی انتشار موج استخراج می گردد