سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یاسر فیض آبادی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر.
فاطمه یوسف پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان،
حسن اسدپور – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

در این مقاله یک مثال عملیاتی از کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به عنوان یکی از مشهورترین روشهای تصمیم گیری چند شاخصه فازی در اولویت گذاری تولید محصولات زراعی در مزارع شهرستان بابلسر در سال زراعی۱۳۹۰ ارائه شده است. با استفاده از مدل تحلیل توسعه ای یونگ چانگ که در آن اعداد مورد استفاده مثلثی فازی هستند، اوزان نهایی محصولات بدست آمد. هدف، اولویت گذاری تولید محصول زراعی برنج، گندم و کلزا با لحاظ کردن دو معیار کمی سوددهی و بازده در هکتار و دو معیار کیفی تخصص و مهارت و تضمین خرید از دیدگاه خبرگان بخش زراعی بوده است. نتایج نشان داد که در روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی برنج (۰٫۵۲۵) در اولویت نخست قرار دارد و گندم (۰٫۴۶۸) با اختلاف وزنی فاحشی از کلزا (۰٫۰۰۶) در اولویت دوم و کلزا در اولویت سوم قرار دارد.