سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر وصالی ناصح – کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی
رامین روشندل – هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

درمقاله حاضربرنامه ریزی تصمیم گیری برای حل مشکل تامین الکتریسیته درصنایع بالادستی نفت و گاز با استفاده از فناوری های رقیب با سوخت کارایی و آلودگی زیست محیطی متفاوت به کمک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط انجام شده است فناوری ها درسه سطح تولید توان بخار و تامین بار سرمایشی قراردارند منابع مورد استفاده درمدل بنا به نوع تجهیز متفاوت است که عبارتند از سوخت گازی خورشید و باد با درنظر گرفتن اثرات دما رطوبت محیط سرعت جریان باد و دبی سوخت مصرفی برتوان خرو جی مدلهای ریاضی ابزارمناسب برای مقایسه فناوری های رقیب است با تحلیل حساسیت درقیمت های پایین گاز طبیعی فناوریهای با سوخت گازی قابلیت انتخاب بیشتری دارد و با افزایش قیمت گاز فناوریهای پاک بیشتر استفاده خواهد شد.