سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیوان زینالی – کارشناس ارشد سازه
حبیب سعیدمنیر – استادیار دانشگاه ارومیه
ندا فضلعلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

دراین مقاله به بررسی ازمایشگاهی و تئوری مدل اصلاح شده جداساز سربی – لاستیکی دربادبندی شورون سازه ها پرداخته شده است این دستگاه از یک هسته سربی و صفحات فولادی و لاستیکی تشکیل شده است صفحات لاستیکی دربین صفحات فولادی چسبانده می شود جداساز اصلاح شده درنرم افزار ABAQUS تحت تحلیل المان محدود قرارگرفته است این دستگاه درآزمایشگاه زلزله دانشکده فنی دانشگاه ارومیه ساخته شده و برروی سازه فولادی یکدرجه آزادی نصب گردیده و تحت تحریک زلزله های شبیه سازی شده مختلف مورد آزمایش قرارگرفته است نتایج حاصل نشانگر تاثیر نصب میراگر سربی – لاستیکی درکاهش جابجایی نسبی سازه یکدرجه آزادی می باشد با استفاده از نتایج بدست آمده از تحلیل المان محدود و تست های آزمایشگاهی میراگر موردنظر در بادبندی شورون سازه ای ۱۰ طبقه درنرم افزار SAT2000 مدل شده و تحت تحریک زلزله های مختلف مورد بررسی قرارگرفته است.