سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

باقر ذهبیون – استادیار دانشکده عمراندانشگاه علم و صنعت ایران
حجت اله فولادی اسگویی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب

چکیده:

وجود داده بارش با گامهایزمانی کوتاه مدت ساعتی و کمتر از نیازهای داده اصلی بعضی از مطالعات منابع آب و زیست میحطی یک منطقه مانندن سیلابهای شهری، آلودگی، بشمار می رود در اکثر کشورهای در حال توسعه همانند ایران تعداد ایستگاههای باران سنجی که بتواند داده های بارش را با گامهای زمانی کوتاه مدت اندازه گیری نماید بسیار محدود است از این رو ضرورت مدلسازی فرایند تهیه این نوع داده ها از طریق تبدیل داده های بلندمدت روزانه و بیشتر احساس می شود دراین مقاله گسسته سازی زمانی داده های بارش روزانه مشاهداتی که اغلب در دسترس است حاصل ازایستگاه باران سنجی امامه واقع در شمال تهران با استفاده از یک مدل آبشاری به داده های ۴۵ دقیقه ای انجم گرفت برای اینکار آماره های بارش مشاهداتی در مقیاسهای مختلف شناسایی و سپس نسبت به تولید داده های بارش کوتاه مدت با استفاده از خصوصیات آماری داده های بارش اقدام گردید.