سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

بهرام چوبین – دانشجویان کارشناسی ارشد آبخیزداری
امید رحمتی –
سمیه محمدی سیجاوندی –
صادق تالی خشک –

چکیده:

پدیده فرسایش و رسوب یک یاز پیچیده ترین مسائل هیدرودینامیک است نظر به اهمیت بالای این پدیده ها درمهندسی رودخانه و تاثیر آن برروی سازه های هیدرولیکی برآورد دقیق فرسایش و رسوب می تواند کمک بسیار موثری در طراحی سازه های مناسب توسط مهندسین باشد امروزه با پیشرفت روزافزون علوم کامپیوتر و توسعه هر چه بیشتر روشهای عددیمدلهای ریاضی جهت شناخت فرایندهای فرسایش و رسوب در مطالعات مهندسی رودخانه کاربرد زیادی یافته اند بررسی الگوی جریان آبشستگی و رسوبگذاری دررودخانه ها واطراف سازههای هیدرولیکی انقتال رسوب دررودخانه ها شبیه سازی فرسایش و رسوبگذاری درخم رودخانه ها رسوب گذاری درمخازن سدها از جمله اهداف مدلسازی ریاضی در رودخانه ها می باشد نتایج این پژوهش که به شیوه مطالعه اسنادی و با تکیه برروش تحلیل محتوایی صورت گرفته بیان می کند که جهت تحقیق برروی پدیده های شناخته شده مدلهای ریاضی از مدلهای فیزیکی مفید ترمی باشد و برای اجرای این مدلها داده های هندسی هیدرولوژیکی و رسوبی مورد نیاز است. انتخاب نوع مدل به موضوع مطالعه قابلیت های مدل و اطلاعات در دسترس بستگی دارد.