سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامرضا اسدالله فردی – استادیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت معلم تهران
سید یاسر صمدی – گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا مشکانی – گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی
آیدین تکلیفی – کارشناسی ارشد عمران – محیط زیست دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

با توجه به افزا یش جمعیت در جهان، حفظ وحراست از کیفیت آب های سطحی به عنوان یک مسئله اصلی در جهان در آمده است. چون ایران جز و مناطق کم آب دنیا می باشد، استفاده بهینه و جلوگیری از آلودگی آ ب امری لازم است. این امر بدون داشتن اطلاعات از وضعیت کیفیت آب امکان پذیر نمی باشد. در این تحقیق بعنوان مطالعه موردی روی شبکه آب های سطحی تهران شاخه شمال شرقی وجنوب در یک ایستگاه در شمال شبکه تعدادی از پارامترها ی فیزیکی وشمییایی مورد پایش قرار گرفته اند. باتوجه به اینکه فواصل زمانی پایش از نظم خاصی پیروی نمی کرد، برای تحلیل وتفسیر داده ها از مدل های سری زمانی بیزی استفاده شده است. روش بیزی علاوه بر تضمین ارتباط منطقی بین متغیرها، قوانین ساده ای را برای کنترل متغیرها در نظر می گیرد. همچنین به کمک قوانین احتمال می توان در مورد کمیت یا مجموعه ای از کمیتهای مورد نظر استنباطهایی را فراهم نمود. در امر پیش بینی، چنین کمیتهایی میتوانند مقادیر آینده یک سری زمانی و یا متغیرهای موجود در فرآیندی باشند که سری زمانی را می سازند. نتایج تحلیل داده ها نشانگر برازش مناسب مدل رگرسیون پویا بر متغیر مواد محلول واکسیژن محلول درآب شبکه است و پیش بینی مطمئن آن را در پی داشت. برای اسیدیته آب چند جمله ای درجه دو برازش بهتری را نشان می دهد. در نتیجه مدل های بیزی را میتوان به عنوان ابزار مناسبی در تحلیل متغیرهای کیفی آب بکار برد و از آن درپیش بینی کوتاه مدت متغیرهای کیفی آبهای سطحی در مدیریت کنترل کیفی منابع آب استفاده کرد.