سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید رشید پور – گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسن رضایی – گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

کامپیوتر ادارکی یک کامپیوتر هوشمند است که افراد از طریق ادارکات(واژه ها و کلمات) با آن ارتباط برقرار می کنند و خروجی کامپیوتر ادارکی هم شامل کلمات که به صورت یک توصیه یا مشاوره بسته به نوع کامپیوتر ادراکی است می باشد. کلمات را با مجموعه های فازی نوع- ۲ بازه ای مدل می کنیم و در طراحی این کامپیوتر از مفهوم محاسبه با کلمات براساس منطق فازی استفاده می کنیم.