سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیداکبر نیلی پورطباطبایی – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع – دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه اصف
سیدمجید آیت – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
رزیتا فهامی – کارشناس ریاضی کاربردی

چکیده:

شرکت در مناقصه، رویکردی برای شراکت جستن و اخذ پروژه‌های جدید است ولی بزرگترین ضعف در بدو انجام مناقصه ها، عدم وجود برآوردی کلی از حجم کار می باشد،که به مرور با نهائی شدن قرارداد و تکمیل طراحی‌ها به نحو قابل‌ملاحظه‌ای برطرف می‌گردد.بر این اساس کارآفرینی با توسل به مناقصات، فعالیتی ریسک‌پذیر است. برای کاهش اینگونه ریسکها، لازم است فازهای طراحی پایه و همچنین فازهای اجراء ، در بدو مناقصه از یکدیگر جداشده و مناقصه‌های ساخت و اجراء براساس مدارک طراحی پایه صورت گیرند. از سوی دیگر از آنجا که قیمت بیشتر این قراردادها ثابت فرض می‌گردند، تعیین بازه مشخصی از قیمت برای هر دسته از اقلام پروژه برای بیشینه کردن سود و کاهش ضرر و زیان ناشی از اجرای پروژه جزء ضروریات یک پروژه می‌باشد.به همین دلیل از متغیرهای کراندار برای اصلاح و بازبینی ریز اقلام استفاده‌می‌شود. در این تحقیق سعی شده است با دسته‌بندی اقلام یک پروژه و تعریف مقادیر کران هر یک از این اقلام ، یک مدل جامع تعریف شود و سپس با استفاده از نرم‌افزار Lindo مدل را حل نموده و با انجام تحلیل حساسیت بازه‌های حیاتی مورد نظر بدست آیند. سرانجام نتایج این تحقیق برای بازبینی فهرست مقادیر پروژه کک سازی طرح توازن شرکت ذوب‌آهن اصفهان مورد استفاده قرار گرفته و نتایج قابل قبولی بدست آمده‌است