سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد اخوان خرازی – کارشناس ارشد صنایع
محمدرضا سینائی – داشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

با ملاحظه ای مراجع پیرامون مهندسی ارزش و تجربه های عملی درطراحی و اجرای خطوط انتقالگاز بیشترین بهره وری از مهندسی ارزش درمرحله طراحی پایه پروژه حاصل می گردددراین مقاله استفاده ازتکنیک های عملکرد FUZZY و آنالیز عملکردی Functional Analysis System Technique درطراحی پایه مدارک مهندسی خطوط انتقال گاز مورد بررسی قرارگرفته و به نتایج عدم استفاده مناسب ازمفاهیم مهندسی ارزش دراجرای خطوط انتقال گاز اشاره شده است.