سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا جعفری نصر – دانشیار، دانشکده محیط زیست و انرژی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
امیرحسین ابریشمی – کارشناس ارشد مهندسی انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

شبکه مبدل حرارتی فرآیند سنتز متانول فن آوران با استفاده از روش تحلیل پینچ و جایگزینی مبدل های پوسته و لوله پیچشی ۱ مورد مطالعه قرار گرفته است. الگوریتم طراحی سریع که با استفاده از روابط افت فشار وضرایب انتقال حرارت بهینه و سطح لازم برای تبادل حرارتی برای جایگزینی مبدلهایی از نوع پوسته و لوله پیچشی بدست آمده است. در این بررسی نشان داده شده که چگونه با جایگزینی چهار مبدل پوسته و لولهپیچشی بجای چهار مبدل پوسته ولوله صاف در شبکه سنتز واحد متانول پتروشیمی می توان به صرفه جویی قابل توجهی از انرژی و کاهش آلودگی با بازگشت سرمایه کمتر از ۱ سال دست یافت