سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شایسته زیره پور – کارشناس ارشد آلودگی دریا- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا
علی ماشینچیان مرادی –
محمدباقر بهادری –

چکیده:

این تحقیق جهت بررسی کاربرد مایع صفرا کفشک ماهی ( Euryglossa orientalis ) به عنوان شاخص زیستی آلودگی کل هیدروکربن های نفتی در منطقه خور موسی در زمستان ۱۳۸۸ انجام شد. به این منظوردر ۵ خور از خوریات فرعی خور موسی ( خورهای غنام، جعفری، احمدی، غزاله و زنگی ) نمونه برداری از کفشک ماهیان با سه تکرار از هر ایستگاه توسط تور ترال صورت گرفت. مایع صفرا ماهیان پس از تشریح توسط سورنگ جدا گردید و با حلال متانول ۵۰% به نسبت ۱۰۰۰ : ۱ رقیق گردید، در نهایت با توجه به مایع بودن صفرا احتیاج به هیچ گونه مراحل آماده سازی نمونه ( شامل : هموژن کردن، ساییدن، خشک کردن و .. ) وجود ندارد و با توجه به ردیابی فلورسانس هیدروکربن های نفتی در نمونه های صفرا به راحتی می توان توسط دستگاه اسپکتروفلوروفتومتر میزان هیدروکربن های نفتی را اندازه گیری کرد. با توجه به نتایج بدست آمده غلظت آلاینده ها در مایع صفرا کفشک ماهیان صید شده از پنج خور دامنه ای بین ۳۳/۳۱۳- ۵۲۵ میلی گرم بر لیتر و خور زنگی بالاترین غلظت را نسبت به سایر خورها نشان داد که به نظر می رسد مجتمع های پتروشیمی تأثیر عمده ای در این آلودگی داشته باشد