سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد اسدیه – دانشجوی کار شناسی ارشد مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی، دانشگاه علم
عباس افشار – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران.

چکیده:

امروزه مدیریت جامع منابع آب، با تأکید بر بهره برداری مشترک یا تلفیقی از منابع آب های سطحی و زیرزمینی، در دستور کار کلیه سازمان های بهره برداری قرارگرفته است که در این نوع از بهره برداری ، نیاز های آبی به وسیله دو منبع سطحی و زیر زمینی به طور توأم تأمین می شو ند. استفاده از مدل های شبیه سازی-بهینه سازی یک روش قدرتمند در مدیریت و طراحی بهینه از سیستم آب های سطحی و زیرزمینی محسوب می شود. اما در این میان، نیاز به روش های شبیه سازی با سرعت بالا و البته دقت مناسب که به راحتی قابل تلفیق با مدل های بهینه سازی باشند، احساس می شود. در سالیان اخیر توجه برخی از محققین به روش های هوش مصنوعی و استفاده از آن برای شبیه سازی سیستم آب زیرزمینی معطوف شده است. در این مقاله عملکرد یکی از روش های قدرتمند هوش مصنوعی به نام ماشین های بردار پشتیبان در پیش بینی سطح آب زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین عملکرد ماشین های بردار پشتیبان در هنگام استفاده در مدل های بهره برداری تلفیقی مورد ارزیابی قرار گرفته است.