مقاله کاربرد ماتریس ارزیابی اثرات سریع و ماتریس ایرانی (اصلاح شده لئوپولد) در ارزیابی اثرات محیط زیستی محل دفن پسماند جامد شهرکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۳۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: کاربرد ماتریس ارزیابی اثرات سریع و ماتریس ایرانی (اصلاح شده لئوپولد) در ارزیابی اثرات محیط زیستی محل دفن پسماند جامد شهرکرد
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی اثرات محیط زیستی
مقاله دفن پسماند
مقاله شهرکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامعلی فرد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی منش مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ریاحی بختیاری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی مهربان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از مهمترین معضلات محیط زیستی تولید بیش از اندازه مواد زائد جامد شهری و مدیریت این مواد است. ارزیابی اثرات محیط زیستی (Environmental Impact Assessment= EIA) به عنوان راهکاری جهت به حداقل رساندن اثرات منفی دارای اهمیت است. هدف از این مطالعه استفاده از فرآیند EIA برای به حداقل رساندن اثرات محیط زیستی محل دفن زباله های شهرکرد و ارائه گزینه مناسب برای مدیران و برنامه ریزان این شهر بود.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی ارزیابی اثرات محیط زیستی محل دفن پسماند جامد شهرکرد در سال ۱۳۹۱ با دو روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات محیط زیستی (Rapid Impact Assessment Matrix= RIAM) و ماتریس ایرانی (ماتریس اصلاح شده لئوپولد) مبتنی بر بازدیدهای میدانی و جمع آوری اطلاعات از منابع متعدد انجام شد. مقایسه چهار گزینه موجود شامل ادامه دفن به شیوه کنونی، ارتقاء کیفیت دفن، احداث محل دفن بهداشتی جدید و احداث کارخانه کمپوست و بازیافت انجام شد.
یافته ها: ادامه روند کنونی دفن دارای امتیاز در RIAM، ۱۴۴۳- و در ماتریس ایرانی ۳٫۹- بود. امتیاز گزینه کمپوست بازیافت در RIAM، ۸۱۶- و در ماتریس ایرانی ۱ برآورد شد. همچنین در نتایج دو روش برای اولویت گذاری ارتقاء کیفیت دفن و احداث محل دفن بهداشتی اختلاف مشاهده شد.
نتیجه گیری: بر اساس هر دو روش، ادامه دفن به شیوه کنونی از لحاظ بهداشتی غیر قابل قبول و ادامه روند کنونی همراه با آسیب های محیط زیستی شدید است. کارخانه کمپوست-بازیافت با توجه به پتانسیل پسماندهای تولیدی در این شهر در اولویت گزینه های موجود قرار دارد.