سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا فتحی عمادآبادی – گروه شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
آناهیتا هادی پور –

چکیده:

در این تحقیق کارآیی و راندمان جاذب پوست بادام برای حذف رنگ آلی آنیونی اسید بلو ۱۲۹ از آب آلوده مورد برسی قرار گرفته است.تاثیر پارامتر های گوناگون از قبیل، مقدار جاذب ، زمان تماس و دما بر روی حذف رنگ در روش ناپیوسته با استفاده از بهینه سازی تک عاملی مورد برسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد که با افزایش زمان تماس ، مقدار جاذب مصرفی، دما و کاهش غلظت اولیه رنگ میزان جذب افزایش یافته است. به منظور بهره وری از جذب اسید بلو ۱۲۹ در پوسته ی بادام، مدل های شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم، الویچ و مدل های جنبشی انتشار داخل ذرات مورد مطالعه قرار گرفتند. همبستگی های گرافیکی مختلف مدل جذب همدما مانند: لانگموئر، فروندلیخ و تمکین برای این جاذب انجام شده است. نتایج نشان داد که پوسته ی بادام به عنوان یک جاذب با هزینه کم برای حذف اسید بلو ۱۲۹ از فاضلاب صنعتی می باشد