سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدایمان پیش بین – گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
پژمان بیداد –

چکیده:

لیزر یکی از اختراعات بزرگ بشر می باشد که هرروز بر گستره کاربرد آن افزوده می گردد درحوزه علم مکانیک لیزر نقشی اساسی یافته است انتقال حرارت و عوامل ترمودینامیکی موثر بر آن تاثیری غیرقابل انکار در توسعه ی فناوریهای مرتبط با علوم مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی دارد که نقش بسزایی در گسترش صنایع پتروشیمی نیز ایفا می کند بدین ترتیب نیاز مبرمی برای بدست آوردن روشهای نوین شناخت و آزمایش پارامترهای مرتبط با علوم انتقال حرارت و ترمودینامیک احساسمی شود که لیزر وکاربردهای آن تا حدود زیادی این نیاز را مرتفع کرده است از کاربردهای مهم لیزر که دراین مقاله به آن پرداخته شده است می توان به استفاده از آن در بدست آوردن ضرایب انتقال حرارت جابجایی و همچنین به دست آوردن اندازه ی ذرات و سرعت آنها اشارهکرد. از کاربردهای مهم لیزر دراین مقاله به آن پرداخته شدها ست می توان به استفاده از آن در بدست آوردن ضرایب انتقال حرارت جابجایی و همچنین به دست آوردن اندازه ی ذرات و سرعت آنها اشاره کرد.