مقاله کاربرد لاکتوباسیلوس کازئی و دما در کنترل سالمونلا تیفی موریوم در in vitro که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۱۰۰۵ تا ۱۰۱۵ منتشر شده است.
نام: کاربرد لاکتوباسیلوس کازئی و دما در کنترل سالمونلا تیفی موریوم در in vitro
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمونلا تیفی موریوم
مقاله شرایط آزمایشگاهی
مقاله دما
مقاله لاکتوباسیلوس کازئی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقی لی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: تاجیک حسین
جناب آقای / سرکار خانم: علی اکبرلو جواد
جناب آقای / سرکار خانم: زارع پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم مهدی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: رئیسی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: امین زارع مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: امروزه گرایش عمومی برای مصرف غذاهای عمل گرا به علت اثرات محافظت کنندگی زیستی آن ها در پیشگیری از مشکلات مربوط به سلامت انسان ها و الهام بخشیدن فواید مفید علاوه بر محتوای تغذیه ای مورد توجه واقع شده است.
هدف از این مطالعه ارزیابی توان لاکتوباسیلوس کازئی به عنوان کشت محافظت کننده زیستی و عامل پروبیوتیکی در مهار سالمونلا تیفی موریوم می باشد.
مواد و روش کار: در این مطالعه ارزیابی پتانسیل ضد میکروبی لاکتوباسیلوس کازئی به عنوان کشت محافظت کننده در محیط نیمه جامد و محیط مایع می باشد. به طوری که ویژگی های ضد باکتریایی آن علیه سالمونلا تیفی موریوم با روش آگار اسپات تست و ماکرودایلوشن مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ابتدا اثر ضد باکتریایی لاکتوباسیلوس کازئی علیه سالمونلا تیفی موریوم با روش آگار اسپات تست تعیین گردید. سپس با روش ماکرودایلوشن تاثیر دزهای مختلف لاکتوباسیلوس کازئی بر الگوی رشد و بقاء سالمونلا تیفی موریوم تلقیح شده در محیط آبگوشت ترکیبی ( لوریا و ام آر اس ) در یک دوره ۶ روزه مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: در روش آگار اسپات تست قطر هاله عدم رشد لگاریتم ۴٫۵ سالمونلا تیفی موریوم در برابر لگاریتم ۶٫۶ و ۲٫۶ لاکتوباسیلوس کازئی به ترتیب برای روز اول ۲۳٫۹۶ و۱۵٫۷۴  و در روز سوم ۲۵٫۷۸  و  17.19میلی متر بود.
در دمای ۱۰-۸ و ۳۰ درجه سانتی گراد مقدار سالمونلا تیفی موریوم ابتدایی با روش ماکرودایلوشن که تحت تاثیر لگاریتم ۸ لاکتوباسیلوس کازئی قرار گرفته بود به ترتیب از حدود لگاریتم ۵ به ۲ و زیر آستانه تشخیص ( کمتر از یک لگاریتم ) در روز آخر ارزیابی کاهش یافت، و تحت تاثیر لگاریتم ۵ لاکتوباسیلوس کازئی از ۵ به ۵٫۵ و زیر آستانه تشخیص رسید.
بحث و نتیجه گیری: لاکتوباسیلوس کازئی در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد در کاهش سالمونلا تیفی موریوم موثرتر از دمای ۱۰-۸ درجه سانتی گراد عمل نمود. بعلاوه لگاریتم ۸ لاکتوباسیلوس کازئی کاهش شدیدی را در سالمونلا تیفی موریوم در مقایسه با دزهای پایین اعمال می کند. در ضمن محیط های براث حاوی دز بالای لاکتوباسیلوس کازئی دارای کمترین مقدار pH هم بودند.