سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قاسم علیزاده افروزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
مهناز خسروی رشتی –

چکیده:

دراین مقاله به بررسی وجود جواب با شرط مرزی میومن و نیز مساله با شرط مرزی دیریکله کهدرهر دو یک زیرمجومعه بازکراندار در تابع های کاراتئودوری با شرایط ااگر و اگر همچنین ax یکتابع اندازه پذیر کران دار v واحد نرمال خارجی برای می باشند را مطالعه می کنیم