سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیما مشایخ –
حسین جلالی –

چکیده:

زباله های خطرناک دائما بوسیله صنایع درسراسر جهان تولید میشوند بیشتر این زباله ها بصورت فاضلابها هستند و برای بازگشت دوباره به رودها و اقیانوسها نیاز به سم زدایی دارند فرایندهای تصفیه فاضلاب کنونی گرانقیمت هستند و خود تولید زباله سمی می کنندن و ازهزینه اضافی برای حذف این سموم برخوردارند از انجایی که سیستم های بیولوژیکی اسیب کمتری به محیط زیست وارد می سازند و زباله سمی تولید نمی کنند مزیت بیشتری نسبت به تیمارهای دیگر دارند بیوراکتور سیستمی است که شامل یک ارگانیسم بوده یا از حمایت یک ارگانیسم برخوردار می باشد ثابت شده است که قارچها قادر به تصفیه انواع مختلف فاضلابها هستند همچنین قارچها درهنگام تجزیه آلوده کننده های آلی محصولات دارای ارزش افزوده مانند انزیم و پروتئین تک یاخته SCP single -cell protein تولید می کنند.