سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید بخش ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
حبیب اله میرزایی – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
محسن مختاریان – دانشجویان کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد سبزوار
فاطمه عرب عامریان –

چکیده:

بسته بندی محافظی است که سلامت کالای محتوی خود را پس از تولید تا مرحله ی مصرفحفظ می نماید و با ایجاد یک مانع فیزیکی بین محصولات غذایی و محیط خارج بهداشت محصول را تضمین می کند و عمر کالای فاسد شونده را افزایش میدهد فیلمهای خوراکی و پوششهای برپایه پروتئین ها، پلی ساکاریدها و یا لیپیدها دارای کاربردهای زیادی به منظور افزایش کیفیت غذا و کاهش نیاز به بسته بندی غذا هستند فیلمهای خوراکی بوسیله ایجاد محدودیت در مهاجرت رطوبت، لیپیدها و مواد به وجوداورنده طعم یا اروما و رنگ باعث ایجاد بهبود در کیفیت غذای ناهمگن می گردند همچنین بعد از بسته بندی با پوششهای خوراکی کیفیت غذا بوسیله حفاظت در برابر تغییرات رطوبت نفوذ اکسیژن و از دست دادن اروما حفظ می شود رایج ترین حلالها برای تولید فیلم های خوراکی رئین اتانول استون ایروپروپیل الکل هستند در بسته بندی هوشمند رشته اهی از نانوحسگرها وجود دارد که نسبت به گازها یی که از مواد غذایی ازاد و موجب فساد انها می شوند به شدت حساس بودن و تغییر رنگ می دهند که این تغییر رنگ علامت واضحی از سلامت یا فسادماده غذایی است.