سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فضل ا…. جهانگرد – کارشناس ارشد سازه،دانشگاه امیرکبیر
محسن مینایی – کارشناس ارشد سازه،دانشگاه علم و صنعت
نصرا… دیانت – دکتری عمران،دانشگاه ساری انگلستان

چکیده:

سالنهای نمایشگاهی مجموعه بین المللی شهرآفتاب با تحت پوشش قرار دادن مجموع مساحت ۱۲۰۰۰۰ مترمربع فضای مسقف نمایشگاهی بادهانه ۸۰متر و ارتفاع ۳۰متر ازجمله پروژه های منحصربفرد و فاخرملی بوده و نمادی ازتوان فنی و اجرایی داخلی است انتخاب نوع سیستم سازه ای سقف متناسب با طرح معماری و با قابلیت براورد ملزومات اجرایی و سازه ای مورد انتظار درسقفهای با دهانه بزرگ ازجمله مسائل ویژه درطراحی سقف سالن های نمایشگاهی شهر افتاب بوده است دراین راستا باتوجه به حساسیت و ابعاد پروژه درطراحی و ساخت از مصالح پرمقاومت و روشهای نوین اجرا و نصب که درنوع خود درکشور بدیع و بی نظیر می باشد استفاده شده است.