سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهام سادات واعظ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد
محمد دانشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد

چکیده:

درسالهای اخیر فرایندهای غیرحرارتی مورد علاقه بسیاری از پژوهشگران بوده و به دلیل توانایی بالقوه آنها در غیرفعال کردن میکروارگانیسم های بیماریزا و جلوگیری از فساد مواد غذایی مطالعات زیادی در مورد شرایط و اثر انها برمواد غذایی به انجام سیده است تکنولوژی پالس نوری فرایندی استکه در ان از طیف گسترده ای از پالسهای نوری با طول موج ۲۰۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر برای نابودی میکروارگانیسم ها و کاهش یا از بین بردن آلودگی سطوح استفاده می شود کاربرد این تکنولوژی بویژه درالودگی زدایی فراورده های حاصل از سبزیجات و میوه جات حاوی باکتریهای گرم مثبت از جمله کلستریدیوم بوتولینیوم – لستریا مونوسیتوژنس – استافیلوکوکوس ارئوس و باسیلوس سرئوس بیشتر مورد بررسی قرارگرفته است.