سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین نظم فر – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در حال حاضر سنجش از دور بهترین وسیله برای پایش تغییرات محیطی و استخراج کاربری های اراضی است که بیشترین سرعت و صحت را دارد. با استفاده از داده های سنجش از دور با کمترین زمان و هزینه می توان نسبت به استخراج کاربری های اراضی اقدام نموده ونتایج را به شکل رقومی به محیط سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) منتقل و برای تجزیه وتحلیل، بروزنمودن و بازیابی داده ها مورد استفاده قرار داد. تحقیق حاضربه مطالعه کاربری های اراضی در سطح شهرستان ملکان پرداخته است در این تحقیق ازتصاویر ماهواره ایETM+لندست۷ استفاده شده وپس ازاعمال مراحل پیش پردازش، پردازش و پس پردازش برروی تصاویروانتخاب کلاسهای کاربری اراضی، نمونه های آموزشی مورد نیاز ازطریق عملیات میدانی با استفاده ازسیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) جمع آوری شده است.برای طبقه بندی نظارت شده ازالگوریتم حداکثر احتمال استفاده شد وسپس دقت نقشه کاربری اراضی استخراج شده محاسبه گردیده است. در مرحله بعدی نقشه کاربری اراضی به محیط GIS منتقل و مساحت هرکدام از کلاسهای کاربری اراضی محاسبه شده است..