سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جواد بیگدلی – کارشناس ارشد خاک و پی دانشگاه علم و صنعت ایران
سید احسان زارعی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در کشور ما با در نظر گرفتن جنگ های تحمیلی طی سال های اخیر و مرزهای نامحدود با کشورهای همسایه،اقدامات دفاعی خصوصا دفاع غیر عامل دارای اهمیت زیادی می باشد. لذا ساماندهی جامع آن نیازمند بهره برداری مناسب و روزآمد از علوم ضمن ایجاد ساختار های سازمانی، طرح و اجرای پروژه های تحقیقاتی، اقدامات اجرایی، تخصصی و راهبردی می باشد. در این میان، علوم مهندسی ساختمان (عمران و گرایش های وابسته) از جمله علومی است که از نظر احداث و نظارت گرفته تا پشتیبانی و حفاظت نیروی انسانی و اماکن طبقه بندی شده از دیدگاه پدافند غیر عامل دارای اهمیت ویژه ای می باشد. بنابراین محافظت و مقاوم سازی ساختمانها جهت کاهش خسارات ساختمانی و به تبع آن کاهش تلفات و هزینه های انسانی از مباحثی است که می بایست در شرایط بحران و پیش از آن به طور جدی مورد مطالعه قرار میگیرد. در این مقاله روش های موثر جهت افزایش مقاومت ساختمان در برابر بارهای جانبی و انفجار، مرمت پذیری، قابلیت تغییر کاربری، یکپارچگی سازه ای مصالح، قابلیت بازگشت به چرخه مصرف و همچنین کاهش در زمان و هزینه تولید، تاثیر پذیری از شرایط اقلیمی و … روی ۵ سیستم سازه ایLSF ،ICF قاب ساده مرکب، قالب تونلیD PANEL3مدنظر قرار گرفته و پاسخ هر سیستم به هر کدام از این موارد، مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد