سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد خیاط – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران
معصومه گوهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران

چکیده:

اصلاح نباتات از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه کارشناسان علوم کشاورزی بوده است. تنوع گیاهان ابزار اولیه مورد نیاز اصلاح نباتات است و برای اینکه بخواهیم از نظر عملکرد، مطلوبیت و خصوصیات کیفی انتخاب کنیم، از بین این تنوع، بهترین ها را انتخاب و به عنوان بذر یا گیاه منتخب برای کشت مورد استفاده قرار می دهیم، اما گاهی این تنوع برای یک صفت مورد نظر در گیاهان جود ندارد لذا برای دستیابی به تنوع جدید و افزایش ذخیره ژنتیکی استفاده از انرژی هسته ای برای طی کردن مسیرهای اصلاح نباتات با هدف داشتن گیاه با عملکرد بالا، گیاهان مقاوم به بیماری و آفت و مقاوم به تنش های محیطی مثل خشکی، شوری و سردی از طریق رتودهی و اعمال تیمارها انجام می شود. به طورکلی تکنیک های هسته ای درعلوم مختلف کشاورزی و گیاه شناسی را می توان به سه گروه اصلی تکنیک های پرتوتابی، تکنیک ردیابی و تجزیه به روش اکتیوکردن تقسیم می شوند. با بهره گیری از دانش هسته ایی ارقام پاکوتاهی در دنیا تولید شده؛ مثل سورگم یا جو که امکان استفاده از کود در آنها بالا رفته، لذا محصول اقتصادی بذر افزایش یافته است. در مهندسی ژنتیک در تهیه نشان دارها برای ردیابی ژن ها، جدا سازی ژن ها و بررسی تنوع ژنتیکی ارقام از مواد رادیواکتیو استفاده می شود که در تحقیقات بخش کشاورزی بسیار مهم و حیاتی می باشد، لذا با اتم های رادیواکتیو؛ فسفر، پروتئین، گوگرد و اسیدهای آمینه را ردیابی و استخراج و از طریق آن صفات مثبت را تقویت و صفات منفی گیاه مثل بیماری را از بین می برند. افزایش سرعت تحقیقات نتیجه دیگر دانش هسته ای در علوم کشاورزی می است. برای بررسی یک بذر تا رسیدن به نتیجه مطلوب در تحقیقات معمولی اگر ده سال زمان نیاز باشد در تحقیقات هسته ای به ۵ سال کاهش می یابد.