سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

فرهاد ثمری – کارشناس شرکت قطارهای مسافری رجاء

چکیده:

به زبان ساده با فناوری نانو نانوتکنولوژی امکانات تازه ایدر تغییر حالت مواد ا زجمله دستکاریهای ذرات درمقیاس اتمی و مولکولی امکان پذیر می شود و از این طریق می توان به محصولات میکروبی ومکرویی و خواص جدیدی در آنها دست یافت بطور کلی نانو درحوزه هیا علمی ذیل در دست اجرا است علم و فناویر ذرات نانوییب فناوری زیستی بیوتکنولوژی شامل مهندسی ژنتیک فناوری اطالعات شامل محاسبات و ارتباطات و علم ذهن مهندسی گره عصبی ، زیست شناسی تصنعی /ساختگی رقبای این صنعت به درستی می گویند تولید مولکولی هنوز درصدر مطالعه و نظری مطرح است و به اشتباه می گویند طبق شواهد کارغیرممکن یا غیرعملی است درهرحال علاوه بر روش و مزایای متعدد صنعت ذرات نانو که دراین مقاله بررسی گردیده از نگاه نظری تولید کماکان لازم است به کاربرد انفعالات شیمیای متوسط شلد تا تولید نانویی خیلی سریع دقیق و کارآمد باشد بطوریکه تولید خودکار محصولات پیچیده شامل سامانه های تولید مولکولی ممکن گردد و به این ترتیب هزینه تولید به صفر برسد. درعصر حاضر مصارف عمومی زیادی برای ذرات و سازه های نانویی شناسایی شده است ولی جهت شناخت کاربرد آن درصنعت ریلی و به طور مشخص درمسافربری ریلی لازم است این فناوری را شناخته حوزه های کاربردی آن را از دیدگاه علمی مطالعه کنیم.