سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امینه لطفیان – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طب
بهمن خسروی پور – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامی

چکیده:

از ابتدای زندگی بشر آب به عنوان منبع تأمین انرژی و عنصر اساسی در تولید محصولات کشاورزی همواره مورد توجه بوده است. اما با توجه به رشد آلایندگی منابع آب دردسترس و بحران کم آبی، استفاده از توانمندی های فناوری های نوین در محیط زیست ضروری به نظر می رسد. در این میان استفاده از فناوری نانو به عنوان ابزاری در دستیابی به توسعه ی پایدار و در راستای کاهش اثرات سوء آلودگی های زیست محیطی، خصوصاً در بخش آب و فاضلاب و ایجاد شرایط لازم برای استفاده مجدد از پساب های تصفیه شده به عنوان یکی از راهکار های مدیریتی مطرح است. این مقاله که از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و با روش مطالعه ی کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک تدوین شده، تلاش دارد تا ضمن پرداختن به مفاهیم محیط زیست و فناوری نانو،کاربرد این فناوری نوین در پالایش آب و فاضلاب را در راستای پایداری محیط زیست بررسی و راهکارهای لازم را در این زمینه ارائه نماید.