سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جهانگیر عابدی کوپایی – دانشیار گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز مصطفی زاده فرد – استاد گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد جواد امیری – دانشجوی دکتری گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بحران آب یکی از مسایل اساسی مناطق خشک و نیمه خشک از جمله ایران است که این وضعیت در سالهای اخیر به دلیل وقوع پدیده خشکسالی حادتر شده است. بنابراین با نگاهی به مشکلات تأمین آب در ایران و نیاز مبرم کشور به منابع جدید، می توان از فناوریهای نوین در این راه بهره جست. با توجه به اینکه در سالهای اخیر تحقیقات نانو مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد که در سمت و سودهی برنامه های کلان آب کشور از فناوری نانو به عنوان یک پشتیبان قوی استفاده گردد. ورود فناوری نانو به عرصه کشاورزی به خصوص صنعت آب می تواند به عنوان شامه جدیدی از موضوعات تحقیقاتی مطرح باشد. در بخشهای مختلف صنعت آب، شامل ساخت سدها، حفاظت خطوط لوله انتقال آب، تصفیه آب و پساب، شیرین سازی آب و غیره، فناوری نانو کاربرد دارد. در مقاله حاضر به برخی از موارد استفاده از فناوری نانو مانند کاهش EC آب آبیاری با استفاده از نانو ذرات در آبیاری قطره ای، کاربرد فناوری نانو در محیط زیست، نانو حسگرها، نانو فیلتراسیون و تأثیر نانو ذرات در بهبود خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سازه های آبی اشاره می شود.