سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه دیلمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، باشگاه پژوهشگران جوان، ماهشهر، ا
احمدرضا زاهدی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، ماهشهر، ایران ، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

صنعت نفت نیازمند مواد ثابت و قوی است که تقریبا در همه ی فرایندهایش با آنها روبرو است. با ایجاد چنین موادی براساس مقیاس نانو، می توانیم تجهیزاتی را ایجاد کنیم که قوی تر، مقاوم تر و سبک تر هستند. آلودگی ای که از طریق مواد شیمیایی و گازها بوجود می آیند یک جنبه ی مشکلی از تولید نفت است اما نشانه های این هستند که: نانوتکنولوژی می تواند باعث شود که صنعت به طور چشمگیر شکوفاتر شود. فیلترها و ذراتی وجود دارند که هم اکنون با یک ساختار نانو در حال شکل گیری هستند و این امکان را پدید می آورند که ترکیبات معدنی پایدار را از تبخیر نفت و جیوه را از خاک و آب جدا بسازند. فیلترها و غشاهایی که با یکدقت ظریف در مقیاس نانو طراحی می شوند، کنترل کاملی ر ا بر سیالات درون این غشاها و فیلترها پدید می آورند. بعضی از کاربردهای متفاوت تکنولوژی نانو در حوزه ی بخش های نفت، گاز و انرژی را می توان مانند زیر خلاصه کرد: مواد نانو در حفاری گل و سیمان، مواد نانو در افزایش سطح بهبود پردازش پتروشیمی و مواد نفتی ) کاتالیست های نانو برای میدان های سطح بالا، و کاراییانرژی وسیع تر( پوشش ها )خوردگی گرمایی، پوسیدگی، اصطکاک( عایق های حرارتی این مواد را قادر می سازند که در دمای بالاتری تجزیه شوند، و سیستم های فیلتراسیون و جداسازی مواد شیمیایی را پدید می آورند )غشاها و مواد جذب کننده ی دارای ساختار عالی(، مواد نانو در روغن ها، مواد ساختاری مثل ترکیبات نانو )نور، وزن، استحکام بالا، دوام( ذخیره ی انرژی )ذخیره هیدروژن در لوله های نانو( سنسورهای زیستی شیمیایی و سنسورهای کنترلی منتخب بالا، علاج آلودگی و توسعه ی تکنولوژی سبز. در این مقاله سعیبر این شده است که اهمیت وافر کاربردهای نانو تکنولوژی در صنایع بالادستی نفت را نشان دهد