سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن گرجی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدکنگاور
عبدالرحیم فرامرزی – دانشگاه گلستان
محمد سلامت بخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

فناوری نانو درارتباط با موادی است که ابعاد ۱تا۱۰۰ نانومتر دارند درموسسه NNI نانوتکنولوژی به عنوان شناخت دستکاری و کنترل مواد درابعاد ذکر شده بالا درخواص فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی مواد اتمها مولکولها و موادحجیم تکی تعریف می شود تا این موادمهندسی سنتز ودگرگون شوند تا نسل بعدی مواد وسایل ساختارها و سیستمهای پیشرفته توسعه یابند فناوری نانو درسطح مولکولی میتواند به کاررود تا مشخصات موردانتظار منسوجات مثل استحکام کششی بالا ساختارسطحی منحصربفرد نرمی زیردست دوام دفع آب ضدآتش بودن خواص ضدمیکروبی و موارد مشابه ایجاد شود درواقع پیشرفت های فناوری نانو فرصت ها و رقابت های عظیمی را درصنعت نساجی ایجاد کرده است.