سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه رزاقی بورخانی – دانش اموخته کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورز
ناهید شویکلو – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی

چکیده:

بیوتکنولوژی فناوری زیستی به عنوان ابزاری قدرتمند برای رسیدن به توسعه پایدار ا زجمله فناوری های نوین در جهان امروز می باشد که باعث افزایش تولید ات کشاورزی در دهه های اخیر شده است این فناوری با توجه به اهمیت مقوله امنیت غذایی یکی از امیدهای قرن اینده برای رفع بسیاری از نیازهای مختلف بشر و راه حلی برای تامین امنیت و سلامت غذایی جمعیت رو به رشد جهان به شمار می رود و بکارگیری ان در حوزه های پزشکی، صنعت محیط زیست و کشاورزی می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد بنابراین سرمایه گذاری برروی تحقیقات بیوتکنولوژی یک راه حل برای افزایش امنیت غذایی در قرن جدید است فناوری زیستی قابلیت بهبود شرایط رشد و افزایش ارزش محصولات کشاورزی ارتقای سلامت و بهداشت ازدیاد بهرهوری محصولات و افزایش نرخ رشد محصولات غذایی بالا بردن کیفیت تغذیه ای محصولات از نظر طعم و خلوص و نیز کاهش هزینه کشاورزان را از طریق کنترل بهینه افات و علفهای هرز و کاهش مصرف سموم و افت کش ها داراست.