سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پریسا اسلامی – دانشجو دانشگاه صنعتی امیرکبیر
لیلا داورپناه –
فرزانه وهاب زاده –

چکیده:

درمطالعه حاضر با تهیه امولسیون آب درروغن w/o و به کارگیری پلیمر زیست تخریب پذیر سدیم الژینات میکروکپسوله سازی گونه ای خاص از پربایوتیک ها مورد ارزیابی قرارگرفته است نقش tween80 دراین مهم مورد اشاره قرارگرفته است فاز آبی پراکنده در امولسیون مورد نظر مرکب از باکتری لاکتوباسیلوس و سدیم آلژینات بوده و کانولا فاز پیوسته روغن را در امولسیون w/o بدست داده است غلظت پلیمر زیست تخریب پذیر سدیم الژینات و مشخصه های هموژنایزر محلول امولسیونی تغییرات rpmدرزمان ثابت به عنوان متغیر مستقل دراین آزمون مورد بررسی قرارگرفته است نتایج برحسب اندازه ذرات و مورفولوژی ذرات مورد بررسی قرارگرفته است. افزایش میزان هموژناسیوین ۶۰۰۰rpm و ۴min و نیز افزیاش غلظت سدیم آلژینات ۱ درصد تاثیر مثبتی درکاهش اندازه ذرات میکروکپسوله سازی شدها ست کاهش اندازه ذرات پایداری سیستم میکروبی را به همراه دارد.