سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی اصغر محمدی – ایران مازندران آمل
جواد محمدی –
مرتضی خلیل زاده – ایران مازندران آمل
مرتضی غضنفری –

چکیده:

عصرحاضر عصرفناوری اطلاعات و ارتباطات است تغییرات سریع دردنیای امروز سازمان ها را با چالشهای مختلفی روبرو کرده است اما دراین میان سازمانهایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوریهای نوین ازفرصت های ایجاد شده به نفع خود استفاده کنندمدیریت دانش یکی از این ابزارهاست که به عنوان یک منبع استراتژیک و یک شایستگی کلیدی برای سازمان ها ازاهمیت ویژه ای برخوردار است مدیریت دانش به عنوان مجموعه ای ازفعالیت های مرتبط با تولید تدوین انتقال دانش تعریف می شود برای موفقیت سازمان دانش باید بعنوان یک سرمایه بین افراد قابل تبادل بوده و توانایی رشد داشته باشد تنها دراین صورت است که مدیریت دانش قادر خواهد بود تا یادگیری سازمانی که منجر به خلق دانش دیگری شود توسعه دهد از این رو امروزه برای استفاده صحیح از این منبع پرمایه موضوع مدیریت دانشدردستورکارسازمان ها قرارگرفته است انچه موجب تسهیل فرایند مدیریت دانش و تبدیل آن به مزیت رقابتی شده است نقش پشتیبانی کننده فناوری اطلاعات است که با بهره گیری ازنقش حمایتی آن میتوان ازتجربه ودانش سازمان برای حل مشکلات درهرزمان و درهرمکان بهره جست