سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزانه بیگزاده عباسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان
مائده حمزوی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حبیب اله قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

فنآوری اطلاعات عنصری کلیدی درحذف محدودیت زمان و مکانی دسترسی سریعتر و بهتر به اطلاعات و بروز بودن اطلاعات و …. می باشد پیشرفت های سریع در رایانه و فن آوری اطلاعات روشهای کسب و کار و روش انتشار اطلاعات مالی را متحول کرده است بازارهای تجاری و استفاده کنندگان اطلاعات تجاری به شرایطی احتیاج دارند تا شفافیت مراحل گزارشگری را افزایش دهند زیرا امروزه گزارشگری تجاری با انبوهی ازم شکلات مانند ناکارایی، تجزیه و تحلیل نامناسب انتشار نامناسب اطلاعات تجاری در بین استفاده کنندگان روبرو است بنابراین دستیابی به یک سامانه گزارشگری تجاری مناسب برای حل این مسائل و ناکارایی ها بسیار مهم است زبان گزارشگری تجاری گسترش پذیر XBRL) بخشی ازاین نیاز را پاسخ میدهد مادراین مقاله سعی داریکه علاوه برتشریح مفاهیم و تعاریف XBRL) و تاریخچه آن ضرورت XBRL) مزارا و معایب این زبان را مورد بررسی قرار دهیم درادامه مقاله ماهیت و کارکردهای XBRL) و استفاده کنندگان از آن را مورد بحث قرار میدهیم