سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدعلی تاروردی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، واحد تحقیقات شرکت کالسیمین
عباس سام – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدعلی باقی – کارشناس ارشد استخراج معدن، دفتر فنی شرکت کالسیمین
سیدیحیی هاشمیان – کارشناس استخراج معدن، مدیریت مجتمع سرب و روی انگوران

چکیده:

به منظور شستشوی کنسانتره سرب سلول های مکانیکی فلوتاسیون خط پر عیار مجتمع تغلیظ سرب و روی انگوران زنجان، روش فلوتاسیون ستونی پیشنهاد گردیده و به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. از این رو سلول ستونی بصورت آزمایشگاهی در موضع سلولهای مکانیکی کلینر مدار فلوتاسیون سرب قرار داده شد. در این تحقیق برای شناخت عوامل مؤثر درفرآیند وهمچنین مقدارمتوسط تاثیرهر عامل، از طرح ماتریسی هشت آزمایشی هادامارد (Hadmard) استفاده گردید و مقدار بهینه عوامل تعیین شد. در نهایت نیز آزمایشی با مقدار بهینه محاسبه شده عوامل؛ دبی خوراک ورودی به ستون، دبی هوای ورودی به حباب ساز، دبی آب شستشوی کف به ترتیب برابر ۰/۷، ۱/۶ و ۰/۳ لیتر بر دقیقه و عمق کف ستون، ۴٠ سانتی متر انجام گرفت که مقدار عیار و بازیابی بهینه بترتیب برابر ۵۹/۲ و ۶۱ درصد بدست آمد.