سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدمهدی فخرائی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح گیاهان باغبانی
فاطمه ظل انوار – دانشجوی کارشناس ارشد میکروبیولوژی

چکیده:

فلاونئیدها یکی از بزرگترین گروه های فنولی هستند کهدرگیاهان مختلف یافت می شوند و به دو دسته کوپیگمنت ها و آنتوسیانین ها تقسیم می شوند تعدیل کمی و کیفی نورگرفته شده حفاظت از اثرات مخرب UV-B حفاظت گیاه از جانوران علف خوار حفاظت از مهار نوری و جاروکننده رادیکالهای فعال اکسیژنی تحت شرایط تنش محیطی تئوری هایی است که درباره عمل آنتوسیانین برگها درسالهای اخیر ارایه شده است فلاون و فلانول از ریشه لگوم ها به خاک ترشح میشوند و ظهور ژن را درباکتری تثبیت کننده ازت تنظیم می کنند بسیاری از فلاونئیدها به عنوان آنتی اکسیدان عمل می کنند بدین معنی که ازانجام واکنش های اکسیداسیون جلوگیری می کنند و یا سرعت آن را کاهش میدهند رنگ بنفش و آبی و قرمز که درتمشک آلبالو زغال اخته انگور و الو وتوت سیاه زرشک قره قاط بادمجان بنفش پرتقال خونی و توت فرنگی دیده می شود. به علت وجود رنگدانه هایی به نام انتوسیانین است که نوعی آنتی اکسیدان بالقوه محسوب می شود و میتواند برضدسرطان و التهاب عمل کرده و درکاهش فشارخون و جلوگیری ازسخت شدن دیواره رگ ها مفید باشد.