سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میرحسن موسوی – استادیار دانشگاه تبریز
نسیم شاویسی –

چکیده:

هرچند تیمارهای حرارتی رایج ترین روش برای غیرفعال کردن میکروارگانیسم های موجود در مواد غذایی می باشند اما به دنبال افزایش روزافزون تقاضای مصرف کنندگان برای مصرف مواد غذایی که حداقل میزان عمل آوری برروی انها صورت گرفته کمترین آسیب تغذیه ای و ارگانولپتیک را دیده اند ا فزودنی های کمتری به آنها اضافه شده و دارای کیفیت بالاتری می باشند روشهای غیرحرارتی برای عمل آوری و نگهداری مواد غذایی بکارگرفته می شوند فرایند فشار هیدرواستاتیک بالا یکی از روشهای فراوری غیرحرارتی مواد غذایی است که می تواند میکروارگانیسم های بیماریزا و عوامل فسادمواد غذایی را غیرفعال کند و حذف کند و همچنین باعث حذف آنزیم های تجزیه کنده بهبود کیفیت و ایمنی مواد غذایی و افزایش عمر مفید آنها می شود و کمترین تاثیر منفی را برروی ماهیت مواد غذایی دارد.