سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرحنازسادات گلستان هاشمی – گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حسین فرازمند – بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
جواد کریم زاده اصفهانی – بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفه
عارف معروف – بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده:

خاک دیاتومه (( Diatomaceous Earth (DE )، به عنوان یک جزء ضروری مدیریت تلفیقی آفات ( IPM ) در محصولات انباری تشخیص داده شده است. بررسی های آزمایشگاهی به منظور ارزیابی اثر حشره کشی خاک دیاتومه (فرمولاسیون Sayan® ) روی حشرات کامل شپشه آرد، Tribolium confusum du Val (Coleoptera: Tenebrionidae) ، در دمای ۱ ± ۲۷ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۵ ± ۵۵ % در تاریکی صورت گرفت . آزمایش زیست سنجی در قالب طرح کاملا تصادفی با غلظت های DE شامل صفر (شاهد)، ۵۰ ، ۸۰ ، ۱۲۶ ، ۲۰۰ ، ۳۱۵ و ۵۰۰ ppm و در هشت تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که بعد از گذشت دو هفته دو غلظت ۳۱۵ و ۵۰۰ ppm اثر قابل قبولی (با ایجاد مرگ و میر بالای ۹۰ درصد) از خود نشان دادند. تلفات در گندم تیمار شده با DE ، با افزایش غلظت ، افزایش یافت. مقدار LC50 فرمولاسیون فوق برای حشرات کامل T. confusum در این مدت ۱۸۳/۲۸ ppm برآورد گردید. در نتیجه از فرمولاسیون ایرانی خاک دیاتومه می توان بعنوان محافظ مناسب غلات در برابر حشرات کامل شپشه آرد استفاده نمود.