سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سید عباس حسینی جو – دانشجوی دکتری صنایع- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده صنایع
لیلا حسینی – دانشجوی دکتری صنایع- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده صنایع
حسین محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع دانشگاه علم و صنع ایران – دانشکده صنایع
جلیل لایق – عضو هیئت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده:

شاید تغییر تنها عنصر ابت ودائمی در زندگی و در کسب و کار تلقی شود. واقیت های امروزی ما را مجبور می سازند که به طور مداوم نحوه ی عملکرد خود را بهتر سازیم و ان را در سازمان ذ خود به اجرا در اریم تا سازمان بتواند به نیرو های بیرونی که از ، تغییرات بازار ، فشار های اجتماعی سیاسی و پیشرفت های فنی ناشی میشودو نیز به تغییرات درونی که از مشکلات و انتظارات منابع انسانی و رفتار و تصمیم های مدیریت ناشی می شود،واکنش مثبت نشان می دهد.با وجود این،پژوهشگران اظهار می دارند غالب ابتکار عمل های تغییر سازمانی با شکست مواجه می شود.علت این است که تغییر درسازمان همواره با دو نیروی مخالف هم مواجه می شود. نیرمیی که تغییر را پیش می راند. و نیروی دیگری که تغییر را از رسیدن به هدف باز می دارد و به نیروی مقاومت در برابر تغییر ،تعبییر می شود. یکی از تئوری های موجود که ماهیت مقاومت را شناسایی می کند و مزایای ان را مشخص می سازد و این مزایا را انرژی تغییر و محرک نو اوری های ان قرار می دهد. تئوری محدودیت ها می باشد. هدف از این مقاله این است تا نشان دهد که چگونه می توان از نمودار های منطقی فرایند تفکر تئوری محدودیت ها جهت شناسایی و حل مسائل سازمانی استفاده کرد . از این رو در این مقاله با استفاده از یک مطالعه یموردی در ایران در یکی از اژانس های هواپیمایی از دو روش درخت واقیت جاری و رویکرد سه ابر برای شناسایی مسائل و تناقضات اصلی سازمان استفاده شده است و در ان به صورت صریح و روشن علت های ریشه ای اثار نا مطلوب سازمان شناسایی شده تا با شناخت این لت ها و تناقضات به سوال ۱) چه چیزی باید تغییر یابد .پاسخ داده شوود تا تمرکز برای بهبود از اثرات نا مطلب مشاهده شده به سمت دلایل ریشه ای ایجاد کننده این اثرات وعطوف شود و تمام توان سازمان برای بر طرف کردن این علل اصلی متمرکز شود.