سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهوش چنگیزی – کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست
کتایون ورشوساز – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداهواز
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپوراهواز

چکیده:

درعلم تصمیم گیری که درآن انتخاب یک راهکار از بین راه کارهای موجود ویا اولویت بندی راه کارها مطرح است چندسالی است که روشهای تصمیم گیری با شاخصهای چندگانه جای خود را بازکرده اند از میان روش تحلیل سلسله مراتبی AHP بیش ازسایر روشها درعلم مدیریت مورد استفاده قرارگرفته است فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی ازجامع ترین سیستم های طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است زیرا این تکنیک امکان فرموله کردن مساله را به صورت سلسله مراتبی فراهم می کند همچنین امکان درنظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را درمساله دارد علاوه براین مبنای مقایسه زوجی بنا شده است همچنین این ساختار چارچوبی را جهت همکاری و مشارکت گروهی درتصمیم گیری ها مهیا می کند و این مدل مقیاسی برای اندازه گیری معیارهای کیفی تهیه کرده و روشی برای براورد اولتی ها فراهم می کند.