سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحامد عبدی – سنندج بلوارپاسداران دانشگاه کردستان
آرمان رحیمی کاکه جوب – سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان
سیدمحمد هاشمی – دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

کشور ایران جز یکی از کشورهای بلاخیز دنیا به شمار می رود آمارهای ارایه شده توسط برنامه عمران سازمان ملل متحد نشان میدهد از ۴۰ نوع بلایای طبیعی که درجهان رخ میدهد ۳۱ مورد آن درایران به وقوع می پیوندد وجود چنین بلایای طبیعی درکشور باعث شده است که ایران جز ده کشور نخست درزمینه بلاخیزی باشد و این خود عاملی برای تلاش بیشتر درجهت دستیابی عملی به روشها و راه کارهایی منسجم جهت مقابله و برخورد منطقی دربه حداقل رساندن ابعاد فاجعه امیز چنین رخدادهایی است بنابراین دراین پژوهش سعی شده است تا با روشی تحلیلی اسنادی و با بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و مبانی مربوط به مدیریت بحران به مکان یابی یک فضای باز به منظور مدیریت بحران درمرکز شهرسنندج پرداخته شود بدین منظرو شش سایت درمرکز شهر که واحد پتانسیل بیشتری برای تبدیل شدن به یک فضای باز هستند انتخاب شده و براساس معیارهایی مانند مساحت دوری از گسل و … با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی سنجیده شدها ند و درنهایت نیز مشخص شده است که سایت شماره ۶ یعنی پارک و مجتمع ورزشی استقلال از پتانسیل بیشتری برایتبدیل شدن به یک فضای باز برای کاهش خسارت ناشی از بحران برخوردار است.