مقاله کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی توان اراضی حوزه آبخیز بابلرود برای مرتع داری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات مرتع و بیابان ایران از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی توان اراضی حوزه آبخیز بابلرود برای مرتع داری
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی توان اکولوژیکی
مقاله مرتع داری
مقاله فرایند تحلیل سلسله مراتبی
مقاله سامانه اطلاعات جغرافیایی
مقاله بابلرود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی امید
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی نصر سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلوند حمید
جناب آقای / سرکار خانم: میریعقوب زاده میرحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعیین توان اراضی به منظور استفاده بهینه از سرزمین و جلوگیری از تخریب در اثر استفاده نامناسب از اراضی گامی موثر در راهبرد توسعه پایدار است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مطالعه به ارزیابی توان اکولوژیک حوضه آبخیز بابلرود جهت کاربری مرتع داری با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی و سامانه اطلاعات جغرافیایی پرداخته شد. به این ترتیب که ابتدا سلسله مراتب فرایند ارزیابی تشکیل شد و وزن معیارها و شاخصها بدست آمد. سپس شاخصها به نقشه تبدیل شدند و در نهایت با تکنیک ترکیب وزنی خطی (WLC) در محیط GIS نقشه نهایی توان مرتع داری منطقه تهیه شد، که بر اساس آن نتایج نشان داد که ۷۸٫۹۴ درصد از سطح منطقه برای مرتع داری فاقد توان است و به ترتیب ۱٫۲۱، ۱۳٫۰۲، ۶٫۷ و ۰٫۱۳ درصد از سطح منطقه مورد مطالعه دارای توان درجه یک، دو، سه و چهار می باشد.