سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن امینی راد – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
لیلا بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
مهدیه ساعدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

شیرابه یکی از فراورده های محلهای دفن زباله های شهری و نیز به عنوان فاضلابی است که عمده ترین اثرات زیست محیطی نامطلوب را درپی دارد اکسیداسیون پیشرفته یکی از روشهای جدید تصفیه می باشد که از میان فرایندهای مختلف آن استفاده از فرایند فنتون H2O2/Fe+2 به دلیل سهولت اجرا امکان به کارگیری آن درمقیاس های مختلف و ملاحظات اقتصادی روشی مناسب می باشد دراین تحقیق تصفیه پذیری شیرابه با استفاده از فرایند فنتون مورد آزمایش قرارگرفته و تاثیر پارامترهای مهم از قبیل مقادیر Fe(II) ، H2O2 pH و زمان های مختلف واکنش مورد بررسی قرارگرفته است بیشترین میزان حذف COD و رنگ وکدورت در شرایط بهینه mg/l =1375 Fe2+ ، mg/l =3500 H2O2 =3 ، pH و زمان ۷۵دقیقه به میزان ۷۸و۹۸درصد و۱۰۰ درصد حاصل شد و نسبت BOD5/COD روند افزایشی داشته و از ۰/۳۶ به ۰/۸ افزایش یافت که نشان دهنده افزایش تصفیه پذیری بیولوژیکی شیرابه پس از انجام فرایند فنتون بوده است.