سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم باوی فر – کارشناس ارشد شیمی کاربردی)،
علی کارگری – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جاسم باوی – دانشجوی مهندسی تکنولوژی و صنایع شیمیایی

چکیده:

امروزه، فرآیندهای جداسازی غشایی با مصرف انرژی پایین دارای پتانسیل قابل توجهی برای جایگزین شدن با فرآیندهای رایج و تجاری در صنعت جداسازی می باشند، طوری که با استفاده از این تکنولوژی جدید، صرفه جویی قابل توجهی درمیزان انرژی و هزینه به عمل می آید. در حال حاضر جداسازی الفین ها از پارافین ها بوسیله فرآیندهایی چون تقطیر در دمای پایین، تقطیر استخراجی و… با صرف انرژی و هزینه زیاد انجام می شود. در این راستا با توجه به کاربرد وسیع موادالفینی در صنعت به خصوص صنایع پتروشیمی، جداسازی الفین ها از پارافین ها همچنین جداسازی بخارات بنزین بدلیل اهمیتی که بنزین از نظر اقتصادی و زیست محیطی دارد، بوسیله غشا مورد توجه قرار گرفته اند. لذا در این مقاله، ابتدا تعریفی از ترکیبات آلی فرارVOC) و پیامدهای ناشی از آن، غشاها و مدول های جداسازی بخار/گاز و سپس به مطالعه ی موردی کاربرد غشاهای جداسازی بخار در صنایع مختلف از جمله کارخانه جداسازی الفین از پارافین، کارخانه پلی الفینی گاز زدایی از رزین ،و جداسازی بخار بنزین در جایگاههای سوخت گیری می پردازیم