سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی محمدی قلعه نی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی فرایندهای جداسازی

چکیده:

امروزه فرایندهای غشایی به جهت توانمندی زیادی که دارند بطور گسترده در حال رشد هستند هدف از انجام این کار یک مرور کلی کاربرد فرایندهای غشایی در صنایع نفتی نظیر بازیابی هیدروژن ازدیاد برداشت مخازن نفتی، جداسازی ترکیبات C+3 از گازهای خروجی از فرایندهای هیدروکراکینگ، هیدروتریتر و بازیابی حلال در فرایند موم زدایی می باشد تفاوت هزینه ای اقتصادی بین فرایندهای غشایی و فرایندهای مرسوم سبب افزایش تمایل استفادها ز این فناوری و رشد روزافزون آن می باشد.