سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرانگیز خوشبخت – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
عادل سپهری – دانشیار گروه مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سید علی حسینی – هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

وسعت زیاد مراتع، محدودیت امکانات جهت مطالعه و هزینه‌های زیاد اندازه‌گیری مستقیم، کاربرد فنّاوری‌های نوین را ضروری می‌سازد. استفاده از عکس‌های هوایی و دور سنجی از جمله فنونی است که با هدف غلبه بر مشکلات اندازه‌گیری زمینی، در صد گسترده مورد توجه محققان علوم مرتع قرار گرفته است. این مطالعه در شهریور ماه ۱۳۸۹ در مراتع منطقه اینچه برون استان گلستان که جزء مناطق خشک کشور به حساب می‌آید انجام شد. در این مطالعه ابتدا نسبت به تهیه عکس‌های هوایی بزرگ مقیاس از ارتفاع پنج متری از سطح زمین از پلاک‌های ۲۵ متر مربعی تصادفی اقدام گردید و سپس امکان اندازه‌گیری تغییرات مساحت لکه‌های گیاهی تحت شرایط مختلف چرای دام ( قرق ، چرای متوسط و چرای شدید) به وسیله تصاویر تهیه شده، به ارزیابی گردید. نتایج مطالعه و بررسی این تصاویر نشان داد که مساحت لکه‌های گیاهی در محدوده یک قرق افزایش یافته است و با مساحت لکه‌های گیاهی در دو محدوده چرای متوسط و شدید تفاوت معنی‌داری دارد و همچنین مساحت لکه‌های گیاهی در دو محدوده چرای مترصد و چرای شدید کاهش یافته است ولی تفاوت میان این دو محدوده از نظر مساحت لکه‌های گیاهی معنی‌دار نیست.