سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاظم مهانپور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
فتاح ربیعی –
محمد میرنظامی –

چکیده:

دراین تحقیق رنگبری پسابهای رنگی صنایع نساجی با استفاده از فرایند فتوفنتون مورد بررسی قرارگرفت اسید رد پنجاه و دو AR52به عنوان یک مدل رنگ مورد استفاده قرارگرفت اثر رنگبری پارامترهایی نظیر غلظت یون آهن مقدار مصرفی پراکسید هیدروژن غلظت رنگ و PH در مقیاس ازمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفت افزایش H2O2,Fe+3 تا حد مشخصی باعث رنگبری می شوند و افزایش غلظت پس از آن بی تاثیر است ماکزیمم غلظت آهن مورد استفاده برابر با مقدار مجاز آهن در پسابهای صنعتی درنظر گرفته شد سرعت رنگبری با افزایش غلظت رنگ در حضور پراکسید هیدروژن کاهش پیدا می کند با یک مطالعه مقایسه ای رنگبری اسید رد پنجاه و دو AR52 با شرایط فتوفنتون که در حضور پراکسید هیدروژن انجام پذیرفت نتایج نشان داد که فرایند فتوفنتون کارایی بیشتری بیش از ۹۹% در رنگبری پسابهای رنگی درغلظتهای مختلف رنگ دارد.